Услуги

Сред услугите, с които мога да ти бъда полезна са: кариерно ориентиране и консултиране, подготовка за интервю и оформяне на документи за кандидатване за работа, като например: CV, мотивационно писмо, препоръки или портфолио.

Кариерно ориентиране

Какво представлява и за кого е подходящо?

Услугата представлява предоставяне на информация за възможностите за обучение и работа, статус на пазара на труда, видове образование и курсове, видове договори, заплащане в зависимост от нивото на опита, професионални стандарти и информация за различни професии.

Този тип услуга е подходяща за хора, излязли от корпоративния свят и работната рутина, младежи/студенти, на които тепърва предстои избор на професия, както и при предстоящо преквалифициране.

Формат: Консулация с продължителност от 60 мин.

(включва изпращане на допълнителни ресурси и информация)

Цена: 50лв
several reading books
several reading books

Индивидуално кариерно консултиране

Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който специално подготвено лице (кариерен консултант) оказва съдействие за взимане на решение по въпрос, свързан с кариерата.

Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

 • Когато правим избор как и къде да продължим образованието си;

 • Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас – да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие;

 • Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно;

 • Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на работното място;Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес;

 • При смяна на професията и необходимост от допълнителна квалификация

 • Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.

Кариерното развитие е процес, който обхваща целия ни живот, така че необходимост от консултиране може да възникне във всеки етап от живота ни.

Цена: 80лв /60мин./ единична сесия

Пакет (5 сесии): 300лв

Формат: всяка сесия протича под формата на разговор с продължителност от 60мин.

За изготвяне на кариерен план за развитие са необходими средно от 3 до 5 срещи.

Подготовка за интервю за работа

Какво включва тя?

 • Входящ разговор за определяне на целите и ролята, за която предстои явяване на интервю

 • Сесия с включени упражнения, ролеви игри за придобиване на увереност, както и набавяне на информация относно видовете интервюта и преминаване на евентуалните сюжети на провеждане на интервю за работа

 • Допълнителна информация и материали за самостоятелна подготовка

 • Консултацията включва и насоки за изготвяне на мотивационно писмо, портфолио, препоръки и Linkedin профил при необходимост.

Формат: консултация онлайн или на живо с продължителност от 90мин.

Цена: 70лв

Преглед, оценка и корекция на CV

Какво ще получите?

 • Преглед и оценка на съществуващо CV с препоръки за корекция спрямо ролята/компанията, за която кандидатсва клиента;

 • Насоки за начина, по който трябва да изглежда едно добро CV и помощ при подготовката;

 • Препоръки за различни алтернативни формати, чрез които Вашето CV да добие перфектен вид спрямо стандартите и тенденциите;

Формат: кратък опознавателен разговор, предложения за корекция на CV и финално обсъждане и завършване.

Цена: 50лв
Начин на плащане за всички услуги:

предварително по банков път преди всяка консултация

Безплатна консултация

Опознавателен разговор (20мин.), който има за цел да установи каква е конкретната нужда и цел и дали всъщност би било полезно и ефективно за клиента.